Engagera dig i Replay Mod!

Hej, och tack för visat intresse!

Replay Mod översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Replay Mod till svenska har för närvarande 388 strängar för översättning och är 99.7% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Replay Mod måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.